Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2024 roku

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne złożyło wniosek w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. w Mieście Łaskarzew na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie.

Informowaliśmy Panią Burmistrz Miasta Łaskarzew pismem z dnia 26 września 2023 r. o zamiarze złożenia oferty w konkursie na Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2024 r. na kwotę 20 000 zł na dofinansowanie treningów 26 młodych sportowców z Łaskarzewa trenujących w dwóch sekcji sportowych pływackiej liczącej 14 pływaków (grupa 7 chłopców i grupa 7 dziewczynek) oraz sekcji tenisa ziemnego trenującej w 4 grupach liczących po min. 3 młodych sportowców.

Nasza oferta, pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie poprzez działalność sekcji sportowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne.” nie uzyskała wnioskowanej kwoty dofinansowania 20 000 zł. Zmniejszono dofinansowanie o 8000 zł do kwoty 12 000 zł na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2024 roku.

Chcąc systematycznie prowadzić treningi dla 26 młodych sportowców w dwóch sekcji sportowych pływackiej i tenisa ziemnego otrzymana kwota 12 000 zł wystarczy na 3 miesiące systematycznych treningów w wymiarze 1 godziny treningu w tygodniu. Kwota 20 000 zł pozwoliłaby na przeprowadzenie systematycznych treningów raz w tygodniu po 1 godzinie dla każdego młodego sportowca przez niespełna 6 miesięcy.

Pozostają poszukiwania innych źródeł finansowania treningów dla najmłodszych mieszkańców Miasta Łaskarzew.

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content