Działalność

Większość naszych działań realizujemy w ramach różnych projektów. Dzięki pozyskiwanemu przez nas dofinansowaniu, udział w projektach jest bezpłatny a skorzystać może każda osoba lub organizacja spełniająca kryteria danego projektu. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie realizowanymi przez nas projektami i szkoleniami, a także z ofertą doradztwa. Jeśli nie znajdziecie wsparcia jakiego poszukujecie, zachęcamy do kontaktu.

Aktualnie realizowane projekty:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działania sekcji sportowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne – zadanie zlecone przez Burmistrz Miasta Łaskarzew w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2023 r. Pozyskane dofinansowanie w kwocie 10 000 PLN.

a) działanie sportowej sekcji pływackiej Stowarzyszenia CIA Łaskarzew

b) działanie sportowej sekcji tenisa ziemnego Stowarzyszenia CIA Łaskarzew

2. Program Umiem Pływać 2023 Ministerstwa Sportu i Turystyki – zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z Łaskarzewa realizowane we współpracy z Miastem Łaskarzew, Szkołami nr 1 i Nr 2 w Łaskarzewie, MKRPAiU w Łaskarzewie, Miejską Pływalnią Garwolanka w Garwolinie, Książek Travel oraz rodzicami uczniów. Pozyskane dofinansowanie w kwocie 15 000 PLN.

Aktualnie realizowana współpraca w sieci organizacji społecznych:

1. Ambasador FIO Mazowsze Lokalnie – współpraca z Fundacją Fundusz Współpracy, Stowarzyszeniem Europa i My, Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku.

2. IV Edycja Sieci doradców lokalnych Fimango – współpraca z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

3. Zbieranie funduszy na działalność Stowarzyszenia CIA – współpraca z Fundacją FaniMani

4. Akcja 1,5% dla uchodźców z Ukrainy – zebrane fundusze w 2023 roku zostaną przeznaczone na wsparcie uchodźców z Ukrainy – współpraca z Fundacją Fanimani

Podjęte działania w kierunku pozyskania dotacji w 2023 r. , tj. 

1. Projekt w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2022 roku w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania.

2. Projekt w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego NOWE FIO – Edycja 2023

3. Projekt w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2023

4. Program Umiem Pływać 2023 Ministerstwa Sportu i Turystyki – zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z Łaskarzewa.

5. Program KLUB 2023 – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działania sekcji sportowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne

Podjęte działania w kierunku pozyskania dotacji w 2022 r. , tj. 

1. Kompleksowy rozwój Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjne – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2022.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działania sekcji sportowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne – zadanie zlecone przez Burmistrz Miasta Łaskarzew w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2022 r.

3. Program KLUB 2022 – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działania Sekcji tenisa stołowego CIA Łaskarzew oraz sportowej sekcji pływackiej prowadzonej przez Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne

4. Projekt Moje Miejsce na Ziemi na działania pływackiej sekcji sportowej stowarzyszenia CIA Łaskarzew

5. Projekt w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2022

6. Projekt w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2022 roku w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania.

7. Program Umiem Pływać 2022 Ministerstwa Sportu i Turystyki – zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z Łaskarzewa.

8. Wsparcie charytatywnej aktywności mieszkańców Miasta Łaskarzew PROO Priorytet 5

9. Projekt w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego NOWE FIO – Edycja 2022

10. Projekt w programie pod nazwą „Program Wsparcia Edukacji” – Edycja 2022

11. Projekt w programie Sport na Start Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego – Edycja 2022

12. Projekt, pn. „Zakup 8 nowych laptopów w celu doposażenia stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów z Miasta Łaskarzew w trakcie spotkań Integracyjnego Kącika Komputerowego w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego.”

13. Projekt, pn. „Ogrodowa eko-siłownia z parkiem kieszonkowym na Osiedlu Ogrody w Łaskarzewie”

Podjęte działania w kierunku pozyskania dotacji w 2021 r. , tj. 

1. Kompleksowy rozwój Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjne – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2021.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działania Sekcji tenisa stołowego CIA Łaskarzew prowadzonej przez Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne – zadanie zlecone przez Burmistrz Miasta Łaskarzew w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2021 r.

3. Program KLUB 2021 – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działania Sekcji tenisa stołowego CIA Łaskarzew oraz sportowej sekcji pływackiej prowadzonej przez Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne

4. Projekt WzMOCnij Swoje Otoczenie 2021 na modernizację dostępnej infrastruktury społecznej w postaci lokalu przy ul. Alejowej 13 w Łaskarzewie i wsparcie prowadzonych działań edukacyjno – doradczych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu IT do Stowarzyszenia.

5. Projekt Moja Mała Ojczyzna na modernizację dostępnej infrastruktury społecznej w postaci lokalu przy ul. Alejowej 13 w Łaskarzewie.

6. Projekt Generacja 6.0 na działania Integracyjnego Kącika Komputerowego w Łaskarzewie, które mają na celu wzrost umiejętności praktycznego korzystania z Internetu i sprzętu IT w życiu codziennym przez osoby starsze oraz integrację Seniorów z Łaskarzewa.

7. Projekt Moje Miejsce na Ziemi na działania Integracyjnego Kącika Komputerowego w Łaskarzewie, które mają na celu wzrost umiejętności praktycznego korzystania z Internetu i sprzętu IT w życiu codziennym osób starszych oraz integrację Seniorów z Łaskarzewa.

Podejęte działania w kierunku pozyskania dotacji w 2020 r. , tj. 

1. Tu mieszkam Tu zmieniam EKO – Sportowy ogród kieszonkowy połączony z istniejącym placem zabaw i altaną, dopełniony elementami zieleni i wyposażenia na Osiedlu Ogrody w Łaskarzewie.

2. Kompleksowy rozwój Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjne – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2020.

3. Kultura Interwencje Edycja 2020 – XXVI Bieg w 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

4. Wniosek na rozwój aktywności obywatelskiej oraz rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjne złożony do Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy prowadzony z tzw. funduszy norweskich i funduszy EOG.

5. Wniosek w konkursie Fundacji Orlen Moje Miejsce na Ziemi na projekt Sąsiedzi wybudują sportową siłownię zewnętrzną na Osiedlu Ogrody w Łaskarzewie.

6. Wniosek w programie COVID-19 na projekt Zdalne wsparcie aktywności lokalnej w czasach Covid-19

7. Wniosek w programie COVID-19 na projekt Aktywni zdalnie w czasach Covid-19

8. Wniosek w konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Obszar „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie na projekt Kacprowianki w Akcji – wsparcie gospodyń aktywnych społecznie ze wsi Kacprówek oraz integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy Łaskarzew

9. Wniosek na rozwój aktywności społecznej w powiecie garwolińskim w konkursie Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy – Projekty Sektorowe. Program prowadzony jest z tzw. funduszy norweskich i funduszy EOG.

10. Wniosek na upowszechnianie zdrowego trybu życia i systematyczne podnoszenie poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w konkursie Sportowe Wakacje plus w ramach nowego programu Ministerstwa Sportu.

11. Wniosek Sportowe wakacje w Łaskarzewie o dofinansowanie zajęć profilaktyczno – sportowo – edukacyjnych z funduszy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Łaskarzewie

Projekty wspierane i zrealizowane w latach 2008-2022:

1. Kurs języka angielskiego dla mieszkańców gminy miejskiej Łaskarzew 2008

2. Bank Inicjatyw Lokalnych Miasta Łaskarzew 2008

3. Bank Inicjatyw Lokalnych Miasta Łaskarzew 2009

4. Porozumienie Organizacji Pozarządowych POSTĘP 2009

5. Partnerstwo Organizacji Pozarządowych POZYTYWNA ENERGIA 2010 2011

6. Łaskarzewscy Latarnicy Polski Cyfrowej

7. Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej Lokalnej Grupy Działania Rozwoju Miast i Gmin Powiatu Garwolińskiego 2012

8. Utworzenie bazy informacji i oferty turystycznej w ramach Punktu Informacji Turystycznej LGD w Łaskarzewie 2013

9. Ja w Internecie w Mieście Łaskarzew 2019

10. Altana na Osiedlu Ogrody w Łaskarzewie 2019

11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działania Sekcji tenisa stołowego CIA Łaskarzew prowadzonej przez Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne – zadanie zlecone przez Burmistrz Miasta Łaskarzew w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2020 r.

12. Aktywne lato z Sąsiadami w altanie na Osiedlu Ogrody w Łaskarzewie w ramach Mazowsze Lokalnie 2020.13. Pajęczyna antysmogowa w ramach Mazowsze Lokalnie 2020

14. Program KLUB 2020 – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działania Sekcji tenisa stołowego CIA Łaskarzew prowadzonej przez Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne

15. Projekt Aktywni zdalnie w czasach COVID-19 – szkolenia i doradztwo online dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – zmiana i dostosowanie formy działania do sytuacji epidemicznej COVID-19 2020.

16. Internetowo mocni 44+ – Lokalny Plan Działania w powiecie garwolińskim w ramach projektu pt. „Latarnicy2020.pl” jest inicjatywą na rzecz edukacji cyfrowej osób w wieku 25-64 lata oraz powyżej 65 roku życia, którzy stanowią największą w naszym kraju grupę wykluczonych cyfrowo.

17. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działania Sekcji tenisa stołowego CIA Łaskarzew prowadzonej przez Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne – zadanie zlecone przez Burmistrz Miasta Łaskarzew w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2021 r.

18. Program KLUB 2021 – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działania Sekcji tenisa stołowego CIA Łaskarzew prowadzonej przez Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne

19. Zakup narzędzi interaktywnych – laptopów, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego i tablicy – wspierających lokalne bezpłatne działania edukacyjno-doradcze w ramach konkursu Wzmocnij Swoje Otoczenie – III edycja 2021

20. Projekt Generacja 6.0 na działania Integracyjnego Kącika Komputerowego w Łaskarzewie, które mają na celu wzrost umiejętności seniorów praktycznego korzystania z Internetu i sprzętu IT w życiu codziennym przez osoby starsze oraz integrację Seniorów z Łaskarzewa.

21. Program Umiem Pływać 2022 Ministerstwa Sportu i Turystyki – zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z Łaskarzewa realizowane we współpracy z Miastem Łaskarzew, Szkołami nr 1 i Nr 2 w Łaskarzewie, Pływalnią Powiatową w Rykach, Książek Travel oraz rodzicami uczniów.

22. Wsparcie charytatywnej aktywności mieszkańców Miasta Łaskarzew PROO Priorytet 5 – otrzymanie pomocy doraźnej z przeznaczeniem zakupu akcesoriów i sprzętu AGD do siedziby stowarzyszenia CIA dla zapewnienia odpowiednich warunków uchodźcom z Ukrainy zamieszkującym w lokalu naszej organizacji.

23. Projekt pn. „Zakup 8 nowych laptopów w celu doposażenia stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów z Miasta Łaskarzew w trakcie spotkań Integracyjnego Kącika Komputerowego w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego.”

24. Projekt, pn. „Ogrodowa eko-siłownia z parkiem kieszonkowym na Osiedlu Ogrody w Łaskarzewie” w ramach konkursu „Mazowsze Lokalnie” 2022 r.

25. Projekt, pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działania Sekcji tenisa stołowego CIA Łaskarzew prowadzonej przez Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne – zadanie zlecone przez Burmistrz Miasta Łaskarzew w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2022 r.

26. Program KLUB 2022 Ministerstwa Sportu i Turystyki – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działania Sekcji sportowych CIA Łaskarzew prowadzonych przez Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne.

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content