Zespół

Marek Kusak

Prezes Stowarzyszenia

Wykształcenie wyższe: administracja, zarządzanie w sektorze publicznym, rachunkowość. Od 2008 roku pracuję w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Obecnie zajmuje się wdrażaniem projektów badawczo rozwojowych. Ukończyłem kursy i szkolenia związane z tematyką zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy. Od 2007 roku czyli od początku działalności w organizacji pozarządowej uczestniczę w przygotowywaniu wniosków składanych w konkursach oraz w realizacji projektów Stowarzyszenia. Jestem autorem i współautorem projektów Stowarzyszenia. Uczestniczę w ich realizacji na wszystkich etapach wdrażania projektu, tj. promocji, rekrutacji, prowadzeniu zaplanowanych działań, ewaluacji oraz sprawozdawczości. Koordynuje cały proces realizacji projektu oraz rozliczenia finansowego i księgowości zleconego zadania. Najważniejsze projekty Stowarzyszenia, którymi kompleksowo kierowałem to: Porozumienie Organizacji Pozarządowych POSTĘP, Partnerstwo Organizacji Pozarządowych POZYTYWNA ENERGIA, Ja w Internecie w Mieście Łaskarzew. Z ramienia Stowarzyszenia, które jest Ambasadorem Programu Mazowsze Lokalnie w powiecie garwolińskim, zajmuje się wspieraniem inicjatyw oddolnych grup nieformalnych i młodych organizacji w programie Mazowsze Lokalnie. Szkolenia, doradztwo, konsultacje lokalne inicjatywy, pozyskiwanie funduszy, internet i nowe technologie.

Marek Kusak

Tadeusz Rutkowski

Wiceprezes Stowarzyszenia

Wykształcenie wyższe, od lat związany pracą w systemie edukacji. Aktualnie wychowawca i nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie. Posiada duże doświadczenie w zakresie IT, prowadził kursy i szkolenia m.in. dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Siedlcach, szkolenia wstępne ECDL, wielokrotnie uczestniczył w projektowaniu i uruchamianiu systemów informatycznych w lokalnych firmach i instytucjach. Brał aktywny udział w ogólnopolskich szkoleniach i konferencjach takich organizacji jak: Polska Cyfrowa Równych Szans, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (projekt eTwinning Polska), Legalna Kultura. Od 2011 roku Latarnik Polski Cyfrowej – jako wolontariusz zachęca do korzystania z Internetu i prowadzi zajęcia z osobami 50+. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego w Łaskarzewie, uczestniczy w realizacji zajęć dla dorosłych, w ramach Integracyjnego Klubu Komputerowego. W 2019 roku, jako trener realizował duży projekt dla środowiska lokalnego „Ja w Internecie”. Wiedza, doświadczenie i kreatywność, to jego atuty w realizacji szkoleń i prowadzenia doradztwa w zakresie nowoczesnych technologii.

Tadeusz Rutkowski

Monika Marciniak

Księgowa Stowarzyszenia

Wykształcenie wyższe, ukończyła studia magisterskie i podyplomowe z rachunkowości. Księgowa Stowarzyszenia. Zajmuje się księgowością i rozliczaniem księgowym projektów w stowarzyszeniu. Szkolenia, konsultacje i doradztwo z księgowości. Wieloletnie doświadczenie w księgowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, biurze rachunkowym oraz organizacji pozarządowej. Znajomość systemów informatycznych przeznaczonych do obsługi księgowej.

Monika Marciniak

Henryk Dąbrowski

Były Wieloletni Prezes Stowarzyszenia

Ostatnio pełnił funkcję Sekretarza Miasta Łaskarzew. Koordynator projektów Stowarzyszenia. Wykształcenie wyższe, ukończył kursy i szkolenia związane z tematyką zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy. Inicjator wielu lokalnych przedsięwzięć oddolnych, np. Bieg 3 maja, itp. 

Henryk Dabrowski

Stanisław Świerczyński

Wiceprezes Stowarzyszenia

Prowadzi spotkania praktycznego korzystania z Internetu i nowych technologii w Integracyjnym Kąciku Komputerowym. Trener umiejętności IT w projekcie Ja w Internecie w Mieście Łaskarzew oraz Senior plus. Szkolenia, doradztwo, informatyka, internet i nowe nowe technologie, sprzęt IT. Świadczy wsparcie informatyczne na rzecz grup nieformalnych i organizacji pozarządowych.

Stanisła Świerczyński

Krzysztof Kaczorowski

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Wykształcenie wyższe techniczne. Od 1999 roku emeryt.Pracował w przemyśle ciężkim:stocznie, przemysł silników spalinowych, jako konstruktor do 1969 r. Ostatnie 20 lat przed emeryturą pracował w administracji centralnej, ostatnio w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.Aktywny senior. Szkolenia, doradztwo, internet i nowe technologie. Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans w latach 2011-2014. Założyciel i mentor Integracyjnego Kącika Komputerowego. Od 2019 Latarnik w projekcie Latarnicy 2020.pl  

Krzysztof Kaczorowski

Łukasz Laskowski

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Wieloletni Wiceprezes Stwarzyszenia, działacz lokalny, inicjator wielu przedsięwzięć społecznych w Mieście Łaskarzew i powiecie garwolińskim. Obecnie Radny Rady Miasta Łaskarzew.

Jeżeli chcesz wspierać z nami lokalną aktywność społeczną to zapraszamy do Zespołu.

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content