Zespół

Marek Kusak

Prezes Stowarzyszenia

Wykształcenie wyższe: administracja, zarządzanie w sektorze publicznym, rachunkowość. Od 2008 roku pracuję w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Obecnie zajmuje się wdrażaniem projektów badawczo rozwojowych. Ukończyłem kursy i szkolenia związane z tematyką zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy. Od 2007 roku czyli od początku działalności w organizacji pozarządowej uczestniczę w przygotowywaniu wniosków składanych w konkursach oraz w realizacji projektów Stowarzyszenia. Jestem autorem i współautorem projektów Stowarzyszenia. Uczestniczę w ich realizacji na wszystkich etapach wdrażania projektu, tj. promocji, rekrutacji, prowadzeniu zaplanowanych działań, ewaluacji oraz sprawozdawczości. Koordynuje cały proces realizacji projektu oraz rozliczenia finansowego i księgowości zleconego zadania. Najważniejsze projekty Stowarzyszenia, którymi kompleksowo kierowałem to: Porozumienie Organizacji Pozarządowych POSTĘP, Partnerstwo Organizacji Pozarządowych POZYTYWNA ENERGIA, Ja w Internecie w Mieście Łaskarzew. Z ramienia Stowarzyszenia, które jest Ambasadorem Programu Mazowsze Lokalnie w powiecie garwolińskim, zajmuje się wspieraniem inicjatyw oddolnych grup nieformalnych i młodych organizacji w programie Mazowsze Lokalnie. Szkolenia, doradztwo, konsultacje lokalne inicjatywy, pozyskiwanie funduszy, internet i nowe technologie.

Marek Kusak

Tadeusz Rutkowski

Wiceprezes Stowarzyszenia

Wykształcenie wyższe, od lat związany pracą w systemie edukacji. Aktualnie wychowawca i nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie. Posiada duże doświadczenie w zakresie IT, prowadził kursy i szkolenia m.in. dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Siedlcach, szkolenia wstępne ECDL, wielokrotnie uczestniczył w projektowaniu i uruchamianiu systemów informatycznych w lokalnych firmach i instytucjach. Brał aktywny udział w ogólnopolskich szkoleniach i konferencjach takich organizacji jak: Polska Cyfrowa Równych Szans, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (projekt eTwinning Polska), Legalna Kultura. Od 2011 roku Latarnik Polski Cyfrowej – jako wolontariusz zachęca do korzystania z Internetu i prowadzi zajęcia z osobami 50+. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego w Łaskarzewie, uczestniczy w realizacji zajęć dla dorosłych, w ramach Integracyjnego Klubu Komputerowego. W 2019 roku, jako trener realizował duży projekt dla środowiska lokalnego „Ja w Internecie”. Wiedza, doświadczenie i kreatywność, to jego atuty w realizacji szkoleń i prowadzenia doradztwa w zakresie nowoczesnych technologii.

Tadeusz Rutkowski

Monika Marciniak

Księgowa Stowarzyszenia

Wykształcenie wyższe, ukończyła studia magisterskie i podyplomowe z rachunkowości. Księgowa Stowarzyszenia. Zajmuje się księgowością i rozliczaniem księgowym projektów w stowarzyszeniu. Szkolenia, konsultacje i doradztwo z księgowości. Wieloletnie doświadczenie w księgowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, biurze rachunkowym oraz organizacji pozarządowej. Znajomość systemów informatycznych przeznaczonych do obsługi księgowej.

Monika Marciniak

Henryk Dąbrowski

Były Wieloletni Prezes Stowarzyszenia

Obecnie Sekretarz w Urzędzie Miasta w Łaskarzewie. Koordynator projektów Stowarzyszenia. Wykształcenie wyższe, ukończył kursy i szkolenia związane z tematyką zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy. Inicjator wielu lokalnych przedsięwzięć oddolnych, np. Bieg 3 maja, itp. 

Henryk Dabrowski

Stanisław Świerczyński

Wiceprezes Stowarzyszenia

Prowadzi spotkania praktycznego korzystania z Internetu i nowych technologii w Integracyjnym Kąciku Komputerowym. Trener umiejętności IT w projekcie Ja w Internecie w Mieście Łaskarzew oraz Senior plus. Szkolenia, doradztwo, informatyka, internet i nowe nowe technologie, sprzęt IT. Świadczy wsparcie informatyczne na rzecz grup nieformalnych i organizacji pozarządowych.

Stanisła Świerczyński

Krzysztof Kaczorowski

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Wykształcenie wyższe techniczne. Od 1999 roku emeryt.Pracował w przemyśle ciężkim:stocznie, przemysł silników spalinowych, jako konstruktor do 1969 r. Ostatnie 20 lat przed emeryturą pracował w administracji centralnej, ostatnio w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.Aktywny senior. Szkolenia, doradztwo, internet i nowe technologie. Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans w latach 2011-2014. Założyciel i mentor Integracyjnego Kącika Komputerowego. Od 2019 Latarnik w projekcie Latarnicy 2020.pl  

Krzysztof Kaczorowski

Łukasz Laskowski

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Wieloletni Wiceprezes Stwarzyszenia, działacz lokalny, inicjator wielu przedsięwzięć społecznych w Mieście Łaskarzew i powiecie garwolińskim. Obecnie Radny Rady Miasta Łaskarzew.

Jeżeli chcesz wspierać z nami lokalną aktywność społeczną to zapraszamy do Zespołu.

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content