Mazowsze Lokalnie

Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Pobudzanie lokalnych społeczności, stowarzyszeń i fundacji do działania.


Informacje

Projekty mają szanse na uzyskanie mikrodotacji w ramach dwóch ścieżek.

1. W ramach ścieżki „inicjatywy oddolne” projekty prowadzone jako inicjatywy oddolne angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego. Przeznaczone dla młodych NGO oraz grup nieformalnych w skład których wchodzą co najmniej 3 osoby fizyczne chcące zrealizować wspólnie projekt.

2. W ramach ścieżki „rozwój organizacji” projekty nakierowane na rozwój młodych organizacji istniejących nie dłużej niż 60 miesięcy przed złożeniem wniosku, których budżet roczny nie przekroczył 30 tys. zł za ostatni zamknięty rok obrotowy. Mikrodotacja na realizację planu rozwoju z przeznaczeniem na zakup sprzętu, adaptację lokalu, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, itp. – między innymi dla fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich.

Pełne informacje na stronie internetowej www.mazowszelokalnie.pl

Program jest realizowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, finansowanego z budżetu państwa oraz z Budżetu Województwa Mazowieckiego.

W ramach programu Mazowsze Lokalnie powołani zostali jego Ambasadorzy dla efektywnego wspierania grup nieformalnych, młodych NGO, grup samopomocowych, lokalnych liderów i organizacji.  Na terenie naszego powiatu garwolińskiego takim ambasadorem jest Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne z Łaskarzewa.

Głównym zadaniem Ambasadora jest doradztwo oraz informowanie o możliwościach zarówno samego programu Mazowsze Lokalnie jak i innych dostępnych źródeł wsparcia sektora pozarządowego. Informujemy i doradzamy, pomożemy w złożeniu wniosku o dotację dla grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych. Wspieramy w przygotowaniu wniosku o mikrodotację, rozliczaniu i sprawozdawczości z realizacji pomysłu.

Kontakt do ambasadora

Marek Kusak

tel. 602 716 492

e-mail: stowarzyszeniecia@gmail.com

Konsultacje i projekty 2022

Siłownia na Osiedlu Ogrody w Łaskarzewie

Sąsiedzi z Osiedla Ogrody w Łaskarzewie zamontowali siłownię zewnętrzną przy placu zabaw. Prowadzone prace nad montażem urządzeń były … Czytaj dalej

Konsultacje Mazowsze Lokalnie 2022

Tegoroczna edycja konkursu Mazowsze Lokalnie zakończyła się 14 kwietnia o godzinie 10.00. Do tego terminu były przyjmowane wnioski … Czytaj dalej

Konsultacje i Projekty 2021

Odkryj na nowo zapomniane!

Grupa nieformalna Odkryj na nowo zapomniane wydała książkę w nakładzie 800 sztuk w ramach inicjatywy lokalnej dofinansowanej z … Czytaj dalej

Mazowsze Lokalnie 2021 – inicjatywy w toku

W zeszłym tygodniu podpisaliśmy umowy na dofinansowanie oddolnych inicjatyw społecznych z programu Mazowsze Lokalnie 2021. W tym roku … Czytaj dalej

Konsultacje i doradztwo Ambasadora Mazowsze Lokalnie 2021

Tegoroczna edycja konkursu Mazowsze Lokalnie 2021 zakończyła się 2 sierpnia o godzinie 10.00 . Do tego terminu były … Czytaj dalej

Konsultacje i Projekty 2020

Pajęczyna antysmogowa w Łaskarzewie

Polecamy projekt Pajęczyna Antysmogowa grupy nieformalnej ANTYSMOG, któremu udzieliliśmy wsparcia w ramach Mazowsze Lokalnie 2020. Bardzo ciekawa inicjatywa … Czytaj dalej

Umowa z grupą nieformalną ANTYSMOG

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne w dniu 14 lipca podpisało wspólnie z grupą nieformalną ANTYSMOG umowę o mikrodotację na … Czytaj dalej

Umowa z Sąsiadami z Osiedla Ogrody w Łaskarzewie

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne podpisało wspólnie z Sąsiadami z Osiedla Ogrody w Łaskarzewie umowę o mikrodotację na kwotę … Czytaj dalej

Mazowsze Lokalnie w Łaskarzewie

Dwa projekty, złożone w programie Mazowsze Lokalnie przez grupy nieformalne z Łaskarzewa, przeszły pozytywnie wszystkie etapy konkursu i … Czytaj dalej

Konsultacje i Projekty 2019

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content