Program Umiem Pływać

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne we współpracy z Miastem Łaskarzew, Szkołami Podstawowymi nr 1 i nr 2 w Łaskarzewie oraz rodzicami realizuje projekt Nauka pływania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych z Łaskarzewa w ramach programu Umiem pływać Ministerstwa Sportu i Turystyki.


Informacje

Założeniem programu „Umiem pływać” jest systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach nauki pływania. W 2023 roku zajęcia rozpoczynają się 6 kwietnia 2023 i potrwają do 15 czerwca 2023 na Miejskiej Pływalni Garwolanka w Garwolinie. Zgodnie z grafikiem zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu w czwartki w godzinach od 14.00 do 15.30 w wymiarze 2 godzin lekcyjnych co daje łącznie 10 wyjazdów na pływalnię i 20 godzin lekcyjnych zajęć nauki pływania. Z nauki pływania skorzysta 45 uczniów z klas I-III szkół podstawowych z Łaskarzewa. Zajęcia będą prowadzone w podziale na 3 grupy liczące po 15 uczniów przez 3 Instruktorów po jednym dla każdej grupy. Opiekę nad uczniami w trakcie dojazdu na i powrotu z pływalni zapewniają nauczyciele oraz rodzice uczniów.

Główne cele programu „Umiem pływać” to upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania otyłości i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania stanowią atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki uzależnień i zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.

Uczestnictwo w programie zachęca do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

Grafik dojazdów:

Grafik dojazdów

„Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki”

Galeria

Kontakt

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne
ul. Alejowa 13, 08-450 Łaskarzew
(II piętro budynek OSP Łaskarzew)
e-mail: stowarzyszeniecia@gmail.com
1. Marek Kusak, tel. 602716492

Wpisy powiązane

KOMUNIKAT – Umiem Pływać 2024

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne informuje, że podjęto trudną decyzję o rezygnacji ze złożenia wniosku w otwartym konkursie ofert … Czytaj dalej

Podsumowanie Programu Umiem Pływać 2023

W ramach programu Umiem Pływać 2023 r. uczniowie z klas I-III Szkół Podstawowych z Łaskarzewa nabyli umiejętność pływania. … Czytaj dalej

Spotkanie na zakończenie zajęć nauki pływania Umiem Pływać 2023

Organizatorzy programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać 2023 w Łaskarzewie zapraszają rodziców z dziećmi na wręczenie dyplomów i medali pamiątkowych dla … Czytaj dalej

Trwa nauka pływania dla najmłodszych

Na pływalni „Garwolanka” prowadzone są raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych zajęcia nauki pływania dla uczniów … Czytaj dalej

Umiem pływać – Edycja 2023

Jeszcze w grudniu 2022 r. złożyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla … Czytaj dalej

Umiem Pływać 2022 w Łaskarzewie – relacja zdjęciowa

Zapraszamy na relację zdjęciową z realizacji programu powszechnej nauki pływania w Łaskarzewie KLIKNIJ w zdjęcie

Umiem pływać zajęcia nauki pływania

  Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne we współpracy z Miastem Łaskarzew, Szkołami Podstawowymi nr 1 i nr 2 w … Czytaj dalej

Umiem pływać w 2022 roku

Złożyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych … Czytaj dalej

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content