KOMUNIKAT – Umiem Pływać 2024

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne informuje, że podjęto trudną decyzję o rezygnacji ze złożenia wniosku w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w 2024 roku dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z Łaskarzewa. Jak wcześniej informowaliśmy Panią Burmistrz Miasta Łaskarzew pismem z dnia 26 września 2023 r. zamierzaliśmy złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki ofertę na kwotę około 30 000 zł na dofinansowanie zajęć nauki pływania dla 90 uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z Łaskarzewa czyli dla dwóch grup liczących po 45 uczniów.

Powodem tej trudnej dla nas decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania Umiem Pływać 2024 r. jest zaistniała sytuacja przyznania dofinansowania w niepełnej wnioskowanej kwocie, tj. z wnioskowanych 20 000 zł przyznano 12 000 zł w otwartym konkursie ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Mieście Łaskarzew w 2024 r. z przeznaczeniem na działania sportowe dwóch sekcji sportowych (pływackiej i tenisa ziemnego) działających w ramach Stowarzyszenia CIA i liczących łącznie 26 młodych sportowców.

Konsekwencją decyzji Pani Burmistrz Miasta Łaskarzew o przyznaniu dofinansowania dla Stowarzyszenia CIA w kwocie 12 000 zł a nie w pełnej wnioskowanej 20 000 zł jest konieczność zaangażowania czasu i zasobów aktywnych członków Stowarzyszenia CIA w poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania systematycznej działalności sportowej Stowarzyszenia CIA. W efekcie czas i zasoby, które planowaliśmy przeznaczyć na realizację Programu Umiem Pływać 2024 r. zostaną skierowane na poszukiwanie i realizację projektów zapewniających systematyczne treningi sportowe w ramach sekcji sportowych dla 26 młodych sportowców z Miasta Łaskarzew w 2024 r.

Wcześniejsze dwie edycje programu Umiem Pływać 2022 i 2023 realizowane we współpracy z Miastem Łaskarzew MKRPAiU w Łaskarzewie oraz Szkołami Podstawowymi z Łaskarzewa cieszyły się dużą popularnością. Niestety w tym roku w wyniku decyzji Pani Burmistrz Miasta Łaskarzew nasza aktywność musi zostać skierowana na zapewnienie systematycznego funkcjonowania szybko rozwijających się sekcji sportowych.

Jednocześnie zapewniamy, że jesteśmy otwarci na partnerską współpracę przy realizacji różnych inicjatyw zapewniających systematyczny i zrównoważony rozwój lokalnym organizacjom pozarządowym.      

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content