Spotkanie na podsumowanie badań w Łaskarzewie w ramach projektu „Kierunek Kultura”

Zarząd Stowarzyszenia C.I.A., członkowie i Latarnicy Polski Cyfrowej aktywnie wspierali prowadzenie badań w Łaskarzewie realizowanych przez MCKiS w ramach projektu Kierunek Kultura.
Badania prowadzone od września 2013 r. dotyczyły uczestnictwa mieszkańców Łaskarzewa w kulturze. Spotkanie prezentujące wstępne wyniki badań odbyło się w dniu 21 listopada 2013 r. (czwartek), w godzinach 12:00-15:00 w sali „Pollena” w Łaskarzewie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miasta Łaskarzew, gminy Łaskarzew i gminy Wilga, przedstawiciele organizacji pozarządowych, twórcy ludowi i aktywni mieszkańcy lokalnej społeczności oraz przedstawiciele mediów lokalnych. Badacze z Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki przedstawili zebranym wstępne wyniki przeprowadzonej diagnozy środowiska lokalnego związanej z uczestnictwem mieszkańców Łaskarzewa w kulturze. Dyskutowano nad kształtem ostatecznej wersji raportu o stanie kultury w Łaskarzewie biorąc pod uwagę i wyjaśniając wszelkie wątpliwości zgłaszane przez uczestników. Dodatkowo w trakcie spotkania Latarnicy Polski Cyfrowej Marek i Klaudia zachęcali do włączenia się w tworzenie Bazy Informacji Turystycznej i prezentowali uczestnikom spotkania rozwiązania Internetowe zastosowane przy tworzeniu bazy informacji turystycznej.

RAPORT Obiegi kultury w Łaskarzewie 

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content