Sprostowanie artykułu o projekcie Ja w Internecie w Mieście Łaskarzew

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne na zlecenie i we współpracy z Miastem Łaskarzew zrealizowało projekt Ja w Internecie. Artykuł na temat projektu zamieszczony w Twoim Głosie z dnia 5 lutego 2020 roku wymaga sprostowania w kwestii, o której poniżej: 
Program Ja w Internecie w Mieście Łaskarzew został w 100% sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Miasto Łaskarzew nie wniosło finansowego wkładu własnego w jego realizację. Wszystkie koszty kwalifikowalne w 100% zostały pokryte w ramach pozyskanej dotacji.

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content