Jeszcze tylko do 7 kwietnia trwa nabór Mazowsze Lokalnie

13 marca rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznego konkursu w ramach programu Mazowsze lokalne. Do wygrania jest ponad 80 mikrodotacji od 1.500 do 5.000 zł o łącznej wartości 366 540 zł. 

Generator wniosków został uruchomiony 13 marca, a nabór fiszek we wszystkich trzech ścieżkach trwał będzie do 7 kwietnia 2020 roku do godz. 12:00.
Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla grup nieformalnych, młodych organizacji pozarządowych oraz grup samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Pobudzanie lokalnych społeczności, stowarzyszeń i fundacji do działania. 
Projekty mają szanse na uzyskanie mikrodotacji w ramach trzech ścieżek. 
W ramach ścieżki „inicjatywy oddolne” projekty prowadzone jako inicjatywy oddolne angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego. Przeznaczone dla młodych NGO oraz grup nieformalnych w skład których wchodzą co najmniej 3 osoby fizyczne chcące zrealizować wspólnie projekt. 
W ramach ścieżki „rozwój organizacji” projekty nakierowane na rozwój młodych organizacji istniejących nie dłużej niż 30 miesięcy przed złożeniem wniosku, których budżet roczny nie przekroczył 25 tys. zł. Mikrodotacja na realizację planu rozwoju z przeznaczeniem na zakup sprzętu, adaptację lokalu, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, itp. – między innymi dla fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich. 
Z kolei w ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych” projekty, w których działanie skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich. Celem jest zmiana osobistych warunków życia. Przeznaczone dla minimum 3 osób działających na rzecz rozwiązania problemu, który ich dotyka. W przypadku wyboru tej ścieżki prosimy o kontakt z Operatorem przed złożeniem wniosku. 
Pełne informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie konkursowym 2020 na stronie internetowej www.mazowszelokalnie.pl
Program jest realizowany w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z budżetu państwa. 
Dla bardziej efektywnego dobrego wsparcia docierać grup nieformalnych, młodych NGO oraz grup samopomocowych lokalnych liderów i organizacji, w ramach programu powołani zostali Ambasadorzy Mazowsze Lokalnie. Na terenie naszego powiatu takim ambasadorem jest Stowarzyszenie Centrum Integracyjno-Animacyjne z Łaskarzewa. w Łaskarzewie. 
Głównym Zadaniem Ambasadora jest upowszechnianie informowanie, doradztwo oraz wsparcie w ramach programu i możliwościach zarówno samego konkursu. jak i innych dostępnych źródeł wsparcia. Informujemy i doradzamy, złożymy wniosek o dotację dla grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych. Wspieramy w przygotowaniu wniosku o mikrodotację, rozliczeniu i sprawozdawczości z realizacji pomysłu.
Kontakt do Ambasadora: 
Marek Kusak 
tel. 602 716 492 

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content