30 ŁASKARZEWSKI BIEG KONSTYTUCJI 3 maja

Wydarzenie wspierają:

Zapraszamy na 30 Jubileuszowy ŁASKARZEWSKI BIEG KONSTYTUCJI 3 maja w dniu 3 maja 2024 r. w rocznicę i dla upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791r.Wydarzenie odbywa się pod hasłem:
„SPRAWNY BO TRZEŹWY – TRZEŹWY BO SPRAWNY”
TRASA:
Trasa biegu o długości 7 km:
Start: Kopiec Kościuszki – Krępa,
Meta: Miasto Łaskarzew – Pomnik Odzyskania Niepodległości.
Spotkanie – poczęstunek po biegu: Park Alejki w Łaskarzewie, STODOŁA.
ZGŁOSZENIA:
1.Udział w biegu i Pikniku biegowym jest bezpłatny. Zgłoszenia uczestników do Biegu głównego i Pikniku biegowego przyjmowane są elektronicznie do dnia 30 kwietnia 2024 r. do godziny 24.00.
a) Zgłoszenie do biegu jedynie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 30 kwietnia 2024 r. do godziny 24.00.
b) Zgłoszenia dzieci przez rodziców/opiekunów do biegu w ramach Pikniku biegowego jedynie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 30 kwietnia 2024 r. do godziny 24.00.
c) REGULAMIN 30 Jubileuszowego ŁASKARZEWSKIEGO BIEGU KONSTYTUCJI 3 maja w dniu 3 maja 2024 r. w rocznicę i dla upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791r.
HARMONOGRAM BIEGU 3 MAJA 2024:
1.Godzina 12.00: zbiórka uczestników z Łaskarzewa, ul. Alejowa 23B w Alejkach Łaskarzewskich budynek KG Serbianki w Łaskarzewie (STODOŁA) a potem przejazd na miejsce startu w Krępie do Kopca Kościuszki.
a) dopełnienie formalności zgłoszeniowych, wydanie pakietów startowych, zdeponowanie ubrań i rzeczy osobistych, przejazd na miejsce startu.
3. Godzina 13.00: START – Kopiec Kościuszki – Krępa
4. Do godziny 14.00: META w Łaskarzewie – Pomnik Odzyskania Niepodległości
5. od godz.14.15 – wręczenie nagród dla uczestników biegu głównego, bufet
6. Godzina 14.30 – wydawanie pakietów startowych dla dzieci w Stodole KG Serbianki w ramach PIKNIKU BIEGOWEGO,
7. Godzina 15.00 – rozpoczęcie biegów dla dzieci w 5 grupach wiekowych 5-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 lat w podziale na dziewczynki i chłopców,
8. Godzina 17.30 – wręczenie nagród dla dzieci w 5 grupach wiekowych 5-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 lat w podziale na dziewczynki i chłopców,
9. Godzina 18.00 – zakończenie 30 Łaskarzewskiego Biegu Konstytucji 3 maja 2024 r.
PATRONAT HONOROWY i MEDIALNY
1. Miasto Łaskarzew
2. Twój Głos – Gazeta Powiatu Garwolińskiego
ORGANIZATORZY
1. Miasto Łaskarzew
Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne wspierające Organizatora:
1. Biegacze z Łaskarzewa
2. Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Łaskarzewie
4. Łaskarzewski Klub Sportowy Promnik
5. Koło Gospodyń „Serbianki”
6. Wolontariusze – Ochotnicy
7. Zespół Szkół Nr 1 w Łaskarzewie im. Szarych Szeregów
8. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Łaskarzewie
NAGRODY
1.Burmistrz Miasta Łaskarzew: pamiątkowe puchary i dyplomy dla zwycięzców za:
a) I pierwsze, II drugie, III trzecie miejsce w biegu głównym wśród mężczyzn,
b) I pierwsze, II drugie, III trzecie miejsce w biegu głównym wśród kobiet,
c) Dla najstarszej Biegaczki,
d) Dla najstarszego Biegacza,
e) Dla najlepszej Łaskarzewianki,
f) Dla najlepszego Łaskarzewiaka.

2. Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie: nagrody pieniężne dla 6 pierwszych uczestników biegu za:
a) I pierwsze miejsce, II miejsce, III miejsce wśród mężczyzn,
b) I pierwsze miejsce, II drugie miejsce, III trzecie miejsce wśród kobiet,

3. „BELLA PIZZA”: nagroda w postaci voucherów dla zwycięzców i najlepszych z Łaskarzewa.
a) I pierwsze miejsce, II drugie miejsce, III trzecie miejsce wśród mężczyzn
b) I pierwsze miejsce, II drugie miejsce, III trzecie miejsce wśród kobiet,
c) dla najlepszej Łaskarzewianki,
d) najlepszego Łaskarzewiaka,

4. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Łaskarzewie zapewnia medale i trofea dla uczestników biegu w kategorii dzieci i młodzież.
a) dla dzieci (chłopcy/dziewczynki) Puchary i dyplomy za zajęcie I pierwszego, II drugiego i III trzeciego miejsca dla chłopców i dziewczynek we wszystkich 5 grupach wiekowych, tj. 5-7 lat, 8-9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat.
5. Dla każdego, kto ukończy bieg przewidziano od Sponsorów pamiątkowy medal oraz pamiątkowy plakat biegu.
PIKNIK BIEGOWY dla dzieci
1. W ramach PIKNIKU BIEGOWEGO 3 –majowego (dla dzieci i młodzieży ze szkół w Łaskarzewie) w Alejkach od godz.15.00 w kategorii chłopcy i dziewczynki
a) od godz.14.30 – wydawanie pakietów startowych dla dzieci
b) godz.15.00 – start w biegu na 100 m dla dzieci w wieku 5-7 lat (chłopcy/dziewczynki)
c) godz.15.30 – start w biegu na 400 m dla dzieci w wieku 8-9 lat (chłopcy/dziewczynki)
d) godz.16.00 – start w biegu na 400 m dla dzieci w wieku 10-11 lat (chłopcy/dziewczynki)
e) godz.16.30 – start w biegu na 800 m dla dzieci w wieku 12-13 lat (chłopcy/dziewczynki)
f) godz. 17.00 – start w biegu na 800 m dla dzieci w wieku 14-15 lat (chłopcy/dziewczynki)
g) godz. 17.30 – wręczenie nagród dla dzieci w 5 grupach wiekowych 5-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 lat w podziale na dziewczynki i chłopców,

Zgłoszenia dzieci przez rodziców/opiekunów do biegu w ramach Pikniku biegowego jedynie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 30 kwietnia 2024 r. do godziny 24.00.

2. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia jak w biegu podstawowym ( dodatkowo zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, oraz ich obecność podczas biegu) . Odbiór numerów startowych przez uczestników przed biegiem (obowiązkowo wraz z opiekunami).

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content