Zakup narzędzi interaktywnych wspierających lokalne działania edukacyjno-doradcze.

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne w Łaskarzewie kupiło sześć laptopów, monitor interaktywny i urządzenie wielofunkcyjne, z których będą mogli korzystać mieszkańcy powiatu garwolińskiego. Realizacja projektu była możliwa dzięki grantowi pozyskanemu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach III edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.


Informacje

Głównym celem projektu było wyposażenie sali dydaktycznej w Łaskarzewie w nowoczesne urządzenia interaktywne. Dzięki nim Stowarzyszenie może oferować bardziej profesjonalne i atrakcyjniejsze działania edukacyjne. Z zakupionego sprzętu skorzystają wszyscy mieszkańcy powiatu podejmujący aktywność obywatelską i poszukujący wsparcia w realizacji podejmowanych działań na rzecz społeczności lokalnej.

– Zakup nowoczesnych urządzeń IT usprawni pracę naszej organizacji oraz pozwoli na komfortowe korzystanie z nich zarówno przez młodych, jak i seniorów – mówi Marek Kusak, Prezes Stowarzyszenia CIA w Łaskarzewie. – Mieszkańcy mogą umówić spotkanie w siedzibie naszej organizacji przy ul. Alejowej 13 w Łaskarzewie, gdzie obecnie prowadzone są zajęcia edukacyjno-doradcze, poradnictwo psychologiczne i spotkania z terapeutą uzależnień. Sprzęt posłuży zarówno naszym aktywnym członkom, jak i wszystkim mieszkańcom powiatu garwolińskiego, którzy zainteresowani są podejmowaniem inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej – dodaje.

Efekty udzielonego wsparcia widać gołym okiem. Zakupiony sprzęt wykorzystywany jest przez seniorów na spotkaniach Integracyjnego Kącika Komputerowego. Korzystając z nowoczesnych narzędzi IT, członkowie organizacji świadczą pomoc doradczo-edukacyjną z zakresu pozyskiwania funduszy, IT i księgowości w organizacjach pozarządowych dla aktywnych mieszkańców, grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych powiatu garwolińskiego.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Celem programu jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Program jest skierowany do gmin i powiatów, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV Kozienice – Miłosna w powiecie garwolińskim. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ze względu na konieczność zapewnienia zasilania północno-wschodniej i centralnej Polski oraz niezawodnego wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice.

Galeria

Kontakt

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne
ul. Alejowa 13, 08-450 Łaskarzew
(II piętro budynek OSP Łaskarzew)

1. Stanisław Świerczyński, tel. 503 703 347

2. Tadeusz Rutkowski, tel. 600 451 863

3. Marek Kusak, tel. 602 716 492

e-mail: stowarzyszeniecia@gmail.com

Wpisy powiązane

Wzmocnienie działań Stowarzyszenia CIA w Łaskarzewie

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne w Łaskarzewie kupiło sześć laptopów, monitor interaktywny i urządzenie wielofunkcyjne, z których będą mogli … Czytaj dalej

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wzmacniają organizacje pozarządowe w powiecie garwolińskim.

Już w sierpniu Polskie Sieci Elektroenergetyczne przekażą wsparcie finansowe w kwocie 20 000 zł na zakup 6 nowoczesnych … Czytaj dalej

Wzmocnij swoje otoczenie 2021 – otrzymaliśmy grant od PSE

Z radością dzielimy się informacją, że projekt Stowarzyszenia CIA pt. „Zakup narzędzi interaktywnych – laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego i … Czytaj dalej

WzMOCnij Swoje Otoczenie 2021

Złożyliśmy dwa ciekawe wnioski w konkursie WzMOCnij Swoje Otoczenie 2021 na modernizację dostępnej infrastruktury społecznej w postaci lokalu … Czytaj dalej

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content