Zaproszenie na Walne zebranie Stowarzyszenia CIA

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego zaprasza na walne zebranie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 18.30 (19.00 drugi termin) w siedzibie organizacji w Łaskarzewie, ul. Alejowa 13 (II piętro nad Bajką).

Istnieje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zebraniu w formie online. Prosimy o informację w sprawie na mejla stowarzyszeniecia@gmail.com do dnia 31 marca 2022 roku.

Przewidywany porządek zebrania:

1. Powitanie przybyłych członków,
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania,
3. Wybór prowadzącego i sekretarza zebrania,
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Przedstawienie i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności stowarzyszenia za 2021 rok,
6. Przedstawienie przez Zarząd planu działalności Stowarzyszenia na 2022 r.,
7. Wolne wnioski,
8. Dyskusja w kuluarach przy kawie i herbacie,

Mając na względzie ważne tematy spotkania dotyczące przyszłości Stowarzyszenia prosimy o punktualne przybycie. Prosimy o zachowanie wymogów sanitarnych w związku z pandemią.
Wszystkim członkom, którzy nie wpłacili jeszcze składki członkowskiej za 2022 rok przypominamy, że na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia CIA w dniu 14 marca 2020 r. ustaliliśmy roczną składkę członkowską w wysokości 60 zł z terminem płatności do 31 marca każdego roku. Wychodzi 5 zł miesięcznie. Kilka osób już wpłaciło składkę za 2022 a kto jeszcze tego nie zrobił to zachęcamy do wpłaty w terminie.

Dane i konto do wpłaty składki członkowskiej:

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne
ul. Alejowa 13, 08-450 Łaskarzew
nr konta 58 9217 0001 0006 9645 2000 0010
tytułem: składka członkowska za 2022 rok

Z pozdrowieniami
Zarząd Stowarzyszenia
Centrum Integracyjno Animacyjne

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content