Zaproszenie na walne zebranie członków Stowarzyszenia CIA

Z A P R O S Z E N I E 

Zarząd Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego uprzejmie zaprasza na walne zebranie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 14 marca 2020 r. o godzinie 10.00 (10.30 drugi termin) w siedzibie organizacji w Łaskarzewie, ul. Alejowa 13 (II piętro nad Bajką). 

Przewidywany porządek zebrania:
1. Powitanie przybyłych członków,
2. Wybór prowadzącego i sekretarza zebrania,
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania,
4. Powołanie komisji skrutacyjnej,
5. Przedstawienie i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności stowarzyszenia za 2019 rok,
6. Przedstawienie propozycji i głosowanie nad zatwierdzeniem zmian w wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia,
7. Przedstawienie przez Zarząd planu działalności Stowarzyszenia na 2020 r.,
8. Wolne wnioski,
9. Dyskusja w kuluarach przy kawie i herbacie,

Mając na względzie ważne tematy spotkania dotyczące przyszłości Stowarzyszenia prosimy o punktualne przybycie.

z poważaniem 
Zarząd Stowarzyszenia 
Centrum Integracyjno Animacyjne

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content