Zaproszenie na walne zebranie 3 listopada 2019 r.

                                                                 

                             

Z A P R O S Z E N I E 

Zarząd Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego w Łaskarzewie uprzejmie zaprasza na walne zebranie Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjne, które odbędzie się w dniu 3 listopada 2019 r. o godzinie 15.00 (15.30 drugi termin) w siedzibie Stowarzyszenia
w Łaskarzewie, ul. Alejowa 13 (II piętro nad Bajką).

Przewidywany porządek zebrania:
1. Powitanie przybyłych członków,
2. Wybór prowadzącego i sekretarza zebrania,
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania,
4. Powołanie komisji skrutacyjnej,
5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
6. Przedstawienie i uchwalenie zmian w statucie Stowarzyszenia,
7. Wybory do składu zarządu i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia,
8. Plany na dalsze działania Stowarzyszenia – dyskusja,
9. Wolne wnioski,
10. Spotkanie w kuluarach przy kawie i herbacie,

Mając na względzie ważność poruszanych tematów dotyczących przyszłości Stowarzyszenia prosimy o punktualne przybycie.

                                                                                                                   z poważaniem
                                                                                                                   Zarząd Stowarzyszenia

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content