Zaproszenie członków Stowarzyszenia CIA na Walne Zebranie w dniu 22 czerwca 2024 r.

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjne zaprasza na walne zebranie członków Stowarzyszenia CIA, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2024 roku (sobota) o godzinie 9.00 (9.30 drugi termin) w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjne, ul. Alejowa 13, 08-450 Łaskarzew (Budynek OSP Łaskarzew – II piętro nad DPT Bajka w Łaskarzewie).

Przewidywany porządek zebrania:

1. Powitanie przybyłych członków stowarzyszenia przez Zarząd,

2. Przedstawienie porządku zebrania przez Prezesa Zarządu,

3. Wybór prowadzącego i sekretarza zebrania,

4. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2023 r.

5. Plan działalności Stowarzyszenia CIA na 2024 rok – dyskusja, propozycje działań, itp.

6. Wolne wnioski,

7. Dyskusja w kuluarach przy kawie i herbacie.

Mając na względzie ważne tematy spotkania dotyczące przyszłości Stowarzyszenia prosimy o punktualne przybycie.

Z pozdrowieniami

Zarząd Stowarzyszenia

Centrum Integracyjno Animacyjne

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content