Zaproszenie dla Członków Stowarzyszenia CIA na Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 25 listopada 2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjne zaprasza Członków Stowarzyszenia CIA na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2023 roku (sobota) o godzinie 9.00 (9.30 drugi termin) w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjne, ul. Alejowa 13, 08-450 Łaskarzew (Budynek OSP Łaskarzew – II piętro nad DPT Bajka w Łaskarzewie).

Przewidywany porządek zebrania:

1. Powitanie przybyłych Członków Stowarzyszenia przez Zarząd,

2. Wybór prowadzącego i sekretarza zebrania,

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania,

4. Projekty i działania realizowane przez Stowarzyszenie w 2023 roku – wstępne podsumowanie,

5. Wstępne podsumowanie finansowe 2023 r. – dyskusja o źródłach finansowania działalności Stowarzyszenia CIA,

6. Spotkania w Łaskarzewie z Ekspertami w ramach sieci współpracy NGO w województwie mazowieckim, (Program FIMANGO, Mazowsze Lokalnie, Federacja Mazowia),

7. Program współpracy Miasta Łaskarzew z Organizacjami Pozarządowymi w Mieście Łaskarzew 2024 r. – omówienie z uwzględnieniem zgłoszonych propozycji zapisów przez Stowarzyszenie CIA w ramach konsultacji społecznych programu – dyskusja,

8. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Mieście Łaskarzew – dyskusja,

9. Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia CIA na 2024 rok przez Zarząd Stowarzyszenia – dyskusja, propozycje działań,

10. Wolne wnioski,

11. Dyskusja w kuluarach przy kawie i herbacie,

Mając na względzie ważne tematy spotkania dotyczące przyszłości Stowarzyszenia prosimy o punktualne przybycie.

Z pozdrowieniami

Zarząd Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjne

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content