Wzmocnienie działań Stowarzyszenia CIA w Łaskarzewie

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne w Łaskarzewie kupiło sześć laptopów, monitor interaktywny i urządzenie wielofunkcyjne, z których będą mogli korzystać mieszkańcy powiatu garwolińskiego. Realizacja projektu była możliwa dzięki grantowi pozyskanemu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach III edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.
Głównym celem projektu było wyposażenie sali dydaktycznej w Łaskarzewie w nowoczesne urządzenia interaktywne. Dzięki nim Stowarzyszenie może oferować bardziej profesjonalne i atrakcyjniejsze działania edukacyjne. Z zakupionego sprzętu skorzystają wszyscy mieszkańcy powiatu podejmujący aktywność obywatelską i poszukujący wsparcia w realizacji podejmowanych działań na rzecz społeczności lokalnej.
– Zakup nowoczesnych urządzeń IT usprawni pracę naszej organizacji oraz pozwoli na komfortowe korzystanie z nich zarówno przez młodych, jak i seniorów – mówi Marek Kusak, Prezes Stowarzyszenia CIA w Łaskarzewie. – Mieszkańcy mogą umówić spotkanie w siedzibie naszej organizacji przy ul. Alejowej 13 w Łaskarzewie, gdzie obecnie prowadzone są zajęcia edukacyjno-doradcze, poradnictwo psychologiczne i spotkania z terapeutą uzależnień. Sprzęt posłuży zarówno naszym aktywnym członkom, jak i wszystkim mieszkańcom powiatu garwolińskiego, którzy zainteresowani są podejmowaniem inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej – dodaje.
Efekty udzielonego wsparcia widać gołym okiem. Zakupiony sprzęt wykorzystywany jest przez seniorów na spotkaniach Integracyjnego Kącika Komputerowego. Korzystając z nowoczesnych narzędzi IT, członkowie organizacji świadczą pomoc doradczo-edukacyjną z zakresu pozyskiwania funduszy, IT i księgowości w organizacjach pozarządowych dla aktywnych mieszkańców, grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych powiatu garwolińskiego.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Celem programu jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Program jest skierowany do gmin i powiatów, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV Kozienice – Miłosna w powiecie garwolińskim. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ze względu na konieczność zapewnienia zasilania północno-wschodniej i centralnej Polski oraz niezawodnego wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice.
Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl.

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content