Wsparcie dla Stowarzyszenia Pasjonatów Futbolu Sabio 2017

Wiceprezes naszego Stowarzyszenia Marek Kusak ponownie udzielił wsparcia Stowarzyszeniu Pasjonatów Futbolu SABIO z Gminy Wilga w procesie uzyskania dotacji z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO Mazowsze Lokalnie tym razem w 2017 roku.
Projekt „Międzypokoleniowa Akademia Piłkarska – przez futbol do prawidłowej postawy” to inicjatywa aktywnych mieszkańców Gminy Wilga mająca na celu integrację międzypokoleniową poprzez sport, zwiększenie zainteresowania aktywnością fizyczną w każdym wieku oraz lokalną działalnością społeczną dla dobra wspólnego.

Główne założenia inicjatywy to:
1. Założenie, rozwój i prowadzenie Międzypokoleniowej Szkółki Piłki Nożnej dla mieszkańców gminy Garwolin oraz kontynuacja rozwoju Akademii w Gminie Wilga w szczególności dla dzieci, młodzieży i ich rodziców przy aktywnym udziale lokalnej społeczności (dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków) oraz lokalnych instytucji ( Urząd Gminy Wilga i Garwolin, GOK Wilga, GOK Sulbiny, Powiatowy Ośrodek Sportu w Miętnem). 
2. Przeprowadzenie warsztatów nauki gry w piłkę nożną (teoria i praktyka) dla mieszkańców gminy Wilga i Garwolin w tym dzieci i młodzieży przy aktywnym udziale doświadczonych trenerów jak również dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków. 
3. Przeprowadzenie warsztatów „Przez futbol do prawidłowej postawy” dla mieszkańców gminy Wilga i Garwolin w tym dzieci i młodzieży przy aktywnym udziale doświadczonego fizjoterapeuty specjalisty schorzeń układu ruchu jak również dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków. Nowa propozycja warsztatów w Akademii związana z upowszechnianiem wzorców zdrowej postawy życiowej człowieka w rozumieniu społecznym jak również w aspekcie zdrowia fizycznego w szczególności eliminacja wad postawy, dolegliwości bólowych, pierwotnej profilaktyki zdrowotnej w życiu codziennym. Przekazanie wiedzy teoretycznej jak i ich najbliższym na temat profilaktyki schorzeń kręgosłupa, a także wdrożenie zajęć ukierunkowanych na kształtowane prawidłowej postawy, a także wzmocnienie mięśni stabilizujących sylwetkę poprzez tzw. trening funkcjonalny i stabilizujący. 
4. Kontynuacja szkolenia dla zainteresowanych mieszkańców gminy Wilga i pierwsza edycja szkolenia w gminie Garwolin z metodyki nauczania gry w piłkę nożną (teoria i praktyka) prowadzone przez trenerów w trakcie zajęć warsztatowych nauki gry w piłkę nożną w ramach Międzypokoleniowej Szkółki Piłki Nożnej dla zachowania ciągłości działania Akademii. 
5. Organizacja przez mieszkańców i uczestników warsztatów dwóch Międzypokoleniowych Turniejów Piłki Nożnej o Mistrzostwo Gmin Wilga i Garwolin. Przewidywana współpraca w tym zakresie z Urzędem Gminy Wilga i Garwolin, Gminnymi Ośrodkami Kultury w Wildze i Sulbinach, Powiatowym Ośrodkiem Sportu w Miętnem oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi, np. Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, itp. 
Spodziewane efekty:
1. Zaangażowanie społeczności w tworzenie szkółki poprzez przedstawienie atrakcyjnej oferty na międzypokoleniowe wspólne spędzania wolnego czasu w gronie dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków. 
2. Organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców Gminy Wilga i Garwolin w sprawie szkółki poprzez zaangażowanie sołtysów poszczególnych wsi i radnych Gminy Wilga I Garwolin. 
3. Akcja informacyjna w sprawie szkółki poprzez zaangażowanie GOK Wilga i GOK Sulbiny oraz sołtysów poszczególnych wsi i radnych Gmin. 
4. Zaangażowanie Urzędu Gminy Wilga i Powiatowego Ośrodka Sportu w Miętnem w przedsięwzięcie poprzez udostępnienie obiektów sportowych dla mieszkańców w okresie trwania projektu i spotkań warsztatowych Międzypokoleniowej Akademii Piłkarskiej. 
5. Aktywny udział mieszkańców w zajęciach szkółki jak również aktywny udział mieszkańców w zdobywaniu wiedzy od trenerów gry w piłkę nożną. Zaangażowanie mieszkańców społeczności lokalnej i uczestników warsztatów w organizację dwóch turniejów o Mistrzostwo Gminy Wilga i Garwolin Drużyn Międzypokoleniowych. Podejmowana inicjatywa Międzypokoleniowej Akademii Piłkarskiej jest nietypową i oryginalną formą spędzania wolnego czasu niestosowaną do tej pory w Gminie Garwolin a zapoczątkowaną i kontynuowaną z wymiernym skutkiem przez nasze Stowarzyszenie w Gminie Wilga. Podobne działania z przeznaczeniem dla młodzieży organizują lokalne kluby piłkarskie w formie turniejów i lig halowych, gdzie kładziony jest większy nacisk na rywalizację drużyn młodzieżowych а w niewielkim stopniu jest miejsce na naukę teoretyczną i praktyczną gry w piłkę nożną, rekreację i integrację międzypokoleniową, promowanie wzorowej postawy życiowej i profilaktyki zdrowotnej w życiu codziennym. Nasza inicjatywa wyróżnia się na tym tle międzypokoleniowym i integracyjnym podejściem do nauki gry w piłkę nożną i zaproponowaniem sposobu na wspólne aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków. Projekt angażuje w działania mieszkańców Gminy Wilga i Garwolin, Instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe na zasadzie współpracy na rzecz dobra wspólnego.

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content