Wsparcie dla Stowarzyszenia Pasjonatów Futbolu Sabio 2016

Wiceprezes naszego Stowarzyszenia Marek Kusak udzielił wsparcia nowo powstałemu Stowarzyszeniu Pasjonatów Futbolu SABIO z Gminy Wilga w procesie uzyskania dotacji z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO Mazowsze Lokalnie w 2016 roku.

Projekt „Międzypokoleniowa Akademia Piłkarska” to inicjatywa aktywnych mieszkańców Gminy Wilga mająca na celu integrację międzypokoleniową poprzez sport, zwiększenie zainteresowania aktywnością fizyczną w każdym wieku oraz lokalną działalnością społeczną dla dobra wspólnego.
Główne założenia projektu:
1. Zorganizowanie i utworzenie Międzypokoleniowej Szkółki Piłki Nożnej dla mieszkańców gminy Wilga w szczególności dla dzieci, młodzieży i ich rodziców przy aktywnym udziale lokalnej społeczności (dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków) oraz lokalnych instytucji ( Urząd Gminy Wilga, GOK Wilga). 
2. Zorganizowanie i przygotowanie boiska i lokalu dla celów prowadzenia warsztatów nauki gry w piłkę nożną (teoria i praktyka) z udziałem lokalnej społeczności, tj. dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków. Przewidywana współpraca w tym zakresie z Urzędem Gminy Wilga dysponującym obiektami sportowymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wildze dysponującym lokalem oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi. 
3. Przeprowadzenie warsztatów nauki gry w piłkę nożną (teoria i praktyka) dla mieszkańców gminy Wilga w tym dzieci i młodzieży przy aktywnym udziale doświadczonych trenerów jak również dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków. 
4. Szkolenie dla zainteresowanych mieszkańców gminy Wilga z metodyki nauczania gry w piłkę nożną (teoria i praktyka) prowadzone przez trenerów w trakcie zajęć warsztatowych nauki gry w piłkę nożną w ramach Międzypokoleniowej Szkółki Piłki Nożnej dla zachowania ciągłości działania Akademii. 
5. Organizacja przez mieszkańców i uczestników warsztatów Międzypokoleniowego Turnieju Piłki Nożnej o Mistrzostwo Gminy Wilga. Przewidywana współpraca w tym zakresie z Urzędem Gminy Wilga, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wildze oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi, np. Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, itp. 
Wyniki konkursu dostępne tutaj:

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content