Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego uprzejmie zaprasza na walne zebranie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 23 października 2021 r. o godzinie 10.00 (10.30 drugi termin) w siedzibie organizacji w Łaskarzewie, ul. Alejowa 13 (II piętro nad Bajką).
Przewidywany porządek zebrania:
1. Powitanie przybyłych członków,
2. Wybór prowadzącego i sekretarza zebrania,
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania,
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Grupy nieformalne działające ze wsparciem Stowarzyszenia w 2021 roku,
6. Projekty realizowane przez Stowarzyszenie w 2021 roku,
7. Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach Stowarzyszenia w 2021 roku,
8. Przedstawienie propozycji zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia CIA i przyjęcie uchwały w sprawie przez Walne Zebranie
9. Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia na 2022 rok,
10. 20-lecie działalności Stowarzyszenia CIA – 16 lipca 2022 r. – proponowane działania, ustalenia organizacyjne, itp.
11. Wolne wnioski,
12. Dyskusja w kuluarach przy kawie i herbacie,
Mając na względzie ważne tematy spotkania dotyczące przyszłości Stowarzyszenia prosimy o punktualne przybycie. Prosimy o zachowanie wymogów sanitarnych w związku z pandemią.
W związku z COVID – 19 istnieje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zebraniu w formie online. Prosimy o informację w sprawie do 17 października 2021 na mejla stowarzyszeniecia@gmail.com

z poważaniem
Zarząd 
Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjne

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content