Walne zebranie członków Stowarzyszenia CIA

 Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego uprzejmie zaprasza na walne zebranie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 6 marca 2021 r. (sobota) o godzinie 10.00 (10.30 drugi termin) w siedzibie organizacji w Łaskarzewie, ul. Alejowa 13 (II piętro nad Bajką).

Przewidywany porządek zebrania:

1. Powitanie przybyłych członków,

2. Wybór prowadzącego i sekretarza zebrania,

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania,

4. Powołanie komisji skrutacyjnej,

5. Przedstawienie i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności stowarzyszenia za 2020 rok,

6. Przedstawienie przez Zarząd planu działalności Stowarzyszenia na 2021 r.,

7. Wolne wnioski,

8. Dyskusja w kuluarach przy kawie i herbacie,

Mając na względzie ważne tematy spotkania dotyczące przyszłości Stowarzyszenia prosimy o punktualne przybycie. Prosimy o zachowanie wymogów sanitarnych w związku z pandemią.
W związku z COVID – 19 istnieje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zebraniu w formie online. Prosimy o informację w sprawie do 4 marca 2021 na mejla stowarzyszeniecia@gmail.com

z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia
Centrum Integracyjno Animacyjne

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content