Walne zebranie członków Stowarzyszenia CIA

Z A P R O S Z E N I E 
Zarząd Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego uprzejmie zaprasza na walne zebranie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 3 października 2020 r. o godzinie 9.30 (10.00 drugi termin) w siedzibie organizacji w Łaskarzewie, ul. Alejowa 13 (II piętro nad Bajką).
Przewidywany porządek zebrania: 
1. Powitanie przybyłych członków, 
2. Wybór prowadzącego i sekretarza zebrania, 
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania, 
4. Przedstawienie przez Zarząd działalności Stowarzyszenia w 2020 r., 
5. Przedstawienie przez Zarząd planu działalności Stowarzyszenia na 2021 r. – dyskusja, propozycje, itp.
6. Przedstawienie przez Zarząd sposobów pozyskiwania funduszy na działalność Stowarzyszenia – dyskusja, propozycje, itp.
7. Przedstawienie przez Zarząd korzyści z członkostwa w Stowarzyszeniu – dyskusja, propozycje, itp.
8. Udział członków Stowarzyszenia w projekcie Aktywni Zdalnie w czasach COVID-19, 
9. Zaangażowanie członków w działalność na rzecz Stowarzyszenia – dyskusja, propozycje, itp. 
10. Wolne wnioski, 
11. Dyskusja w kuluarach przy kawie i herbacie, 
Mając na względzie ważne tematy spotkania dotyczące przyszłości Stowarzyszenia prosimy o punktualne przybycie. 
z pozdrowieniami 
Zarząd Stowarzyszenia 
Centrum Integracyjno Animacyjne

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content