Umiem pływać zajęcia nauki pływania

 
Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne we współpracy z Miastem Łaskarzew, Szkołami Podstawowymi nr 1 i nr 2 w Łaskarzewie oraz rodzicami realizuje projekt Nauka pływania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych z Łaskarzewa w ramach programu Umiem pływać Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Założeniem programu „Umiem pływać” jest systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach nauki pływania. Zajęcia rozpoczną się 7 kwietnia 2022 i potrwają do 9 czerwca 2022 na pływalni powiatowej w Rykach. Zgodnie z grafikiem zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu w czwartki w godzinach od 14.30 do 16.00 w wymiarze 2 godzin lekcyjnych co daje łącznie 10 wyjazdów na pływalnię i 20 godzin lekcyjnych zajęć nauki pływania. Z nauki pływania korzysta 45 uczniów z klas I-III szkół podstawowych z Łaskarzewa. Zajęcia będą prowadzone w podziale na 3 grupy liczące po 15 uczniów przez 3 Instruktorów po jednym dla każdej grupy. Opiekę nad uczniami w trakcie dojazdu na i powrotu z pływalni zapewniają nauczyciele oraz rodzice uczniów.
Główne cele programu „Umiem pływać” to upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania otyłości i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.
Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania stanowią atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.
Uczestnictwo w programie zachęca do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.
Grafik dojazdów:
„Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki”

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content