Szkolenie Chat GPT i AI dla NGO

Doradca Lokalny Patryk Błachnio i Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne zapraszają na szkolenieChat GPT i AI dla NGO” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, m.in. fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych.

Szkolenie odbędzie się 25 października 2023 r. (środa) od 17.00 do 19.00:

a) zdalnie na Google MEET pod linkiem: TUTAJ

oraz

b) stacjonarnie w Łaskarzewie w siedzibie Stowarzyszenia CIA, ul. Alejowa 13 (II piętro nad DPT Bajka budynek OSP Łaskarzew).

Szkolenie jest bezpłatne!

Chcesz wziąć udział? Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: TUTAJ

Szkolenie poprowadzi Doradca Lokalny Patryk Błachnio – www.patrykblachnio.pl

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z funkcjonalnościami, możliwościami oraz ograniczeniami chatu GPT oraz wyposażenie ich w umiejętności skutecznego korzystania z narzędzia.

Czas trwania:

2 godziny

Agenda:

1. Wprowadzenie:

Co to jest GPT?

Historia i ewolucja modeli GPT.

Zastosowania w biznesie, edukacji i innych dziedzinach.

2. Podstawy obsługi chatu GPT:

Interfejs użytkownika.

Wprowadzenie zapytań i interpretacja odpowiedzi.

Czym są prompty?

Praktyczne ćwiczenia.

3. Zaawansowane funkcje i techniki:

Formułowanie skomplikowanych zapytań.

Wykorzystanie GPT do tworzenia treści.

4. Ograniczenia i wyzwania:

Rozpoznawanie błędnych lub nieprecyzyjnych odpowiedzi.

Etyczne aspekty korzystania z GPT.

Ograniczenia w zakresie wiedzy modelu.

5. Bezpieczeństwo i prywatność:

Jak GPT traktuje dane?

Zabezpieczenia i rekomendacje dotyczące prywatności.

Przypadki użycia w kontekście wrażliwych danych.

6. Podsumowanie i dyskusja:

Kluczowe wnioski ze szkolenia.

Odpowiedzi na pytania uczestników.

Rekomendacje dotyczące dalszego kształcenia i zasobów.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:

Skutecznie korzystać z chatu GPT w różnych kontekstach.

Rozpoznawać i radzić sobie z ograniczeniami modelu.

Bezpiecznie i etycznie wykorzystywać narzędzie w swojej pracy.

Zapraszamy.

Informacje również na Facebooku: TUTAJ

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content