Relacja ze spotkania – realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

W siedzibie Stowarzyszenia CIA w dniu 9 września 2023 r. miało miejsce spotkanie warsztatowe na temat otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego. Zgodnie z założeniami omówiono procedury otwartych konkursów ofert, w tym szczegółowe omówienie druku oferty na realizację zadania publicznego. Rozmawiano o kwestiach przydatnych przy rozliczaniu zleconych zadań publicznych, w tym dotyczących dokumentacji zadania, ponoszenia wydatków czy wkładu własnego. Spotkanie było pierwszym z serii spotkań z Ekspertami zewnętrznymi, które mają za zadanie wsparcie zaplanowania realizacji zadania publicznego w partnerstwie kilku lokalnych organizacji pozarządowych w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach edycji 2024 Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021-2030. https://niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/edycja-2024-nowefio/

Zapraszamy już teraz na kolejne spotkanie o podobnej tematyce (współpraca NGO z JST) w dniu 28 października 2023 r., które również przybliży nas do złożenia wspólnej oferty na realizację zadania publicznego w ramach NOWE FIO.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych i samorządu Miasta Łaskarzew.

Spotkanie prowadziła Pani Stanisława Retmaniak – Animatorka, Ekspertka ds. rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej. Od 2012 roku animatorka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (BORIS) https://boris.org.pl/. Pracuje edukacyjnie i rozwojowo z grupami nieformalnymi, instytucjami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, seniorami, dziećmi, młodzieżą. Ma doświadczenia w tworzeniu Centrów Aktywności Lokalnych w miejskich i gminnych ośrodkach kultury, wdrażaniu Modelu Organizowania Społeczności Lokalnych w Ośrodkach Pomocy Społecznej (OPS), jak również współpracy z bibliotekami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, grupami partnerskimi, społecznościami wiejskimi i sąsiedzkimi. 

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content