Otrzymaliśmy wsparcie z Programu COVID-19

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne otrzymało doraźne wsparcie instytucjonalne z Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 z przeznaczeniem na inicjowanie lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii. 
W ramach otrzymanego wsparcia na zadanie pn. Aktywni zdalnie w czasach Covid-19 przeprowadzimy szkolenia i doradztwo online dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, tj.: 
a) szkolenie i doradztwo z pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, pisania wniosków o dotacje, itp.,
b) szkolenie i doradztwo z księgowości w organizacji pozarządowej, sprawozdania roczne, itp.,
c) szkolenie z rozwiązań IT i praktycznego wykorzystania Internetu w organizacji pozarządowej,
d) spotkania szkoleniowe Integracyjnego Kącika Komputerowego.
Budżet projektu zakłada również zakup nowoczesnych laptopów na potrzeby członków zespołu doradców Stowarzyszenia prowadzących szkolenia, spotkania i doradztwo online. 
Dodatkowo sfinansujemy z projektu utracone wynagrodzenie trenera Sekcji tenisa stołowego w związku z około 2 miesięczną przerwą w prowadzeniu treningów dla dzieci i młodzieży spowodowaną wybuchem epidemii COVID-19.
Łączna kwota pozyskanego dofinansowania to 21 433,75 zł.

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content