Fake news na jednej ze stron internetowych

W związku z pojawieniem się fake newsa na jednej ze stron internetowych udostępniamy wszystkie posiadane pisma w sprawie informacji publicznej. 

Dla przypomnienia zamieszczamy definicję ustawową stowarzyszenia: 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

Wniosek nr 1

1. Wniosek nr 1 

2. Powiadomienie   

Wniosek nr 1a

1. Wniosek nr 1a

2. Powiadomienie

3. Odpowiedź na pismo 

Wniosek nr 2

1. Wniosek nr 2

2. Powiadomienie

3. Informacja

4. Odpowiedź na informację

Wniosek nr 3

1. Wniosek nr 3

2. Powiadomienie

3. Informacja

4. Odpowiedź na informację

Wniosek nr 4

1. Wniosek nr 4

2. Odpowiedź na wniosek nr 4

Niebawem zamieścimy również odpowiedzi na złożone wnioski o informację publiczną.

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content