Efekty spotkania w sprawie inicjatywy lokalnej i RDPP w Łaskarzewie

W dniu 10 września 2022 r. (sobota) miało miejsce spotkanie warsztatowe z serii formy współpracy mieszkańców Łaskarzewa i organizacji pozarządowych z samorządem Miasta Łaskarzew, pt. „Rada działalności pożytku publicznego oraz podsumowanie konsultacji społecznych projektu uchwały o Inicjatywie Lokalnej w Mieście Łaskarzew”

Co udało się zrobić:

1. Podsumowano proces społecznych konsultacji projektu uchwały o Inicjatywie Lokalnej w Mieście Łaskarzew Do dnia 5 września 2022 r. wpłynęły propozycje zmian zapisów, które omówiono na spotkaniu i uwzględniono w projekcie uchwały. Zapewne będzie możliwość wnoszenia propozycji zmian do projektu na dalszym etapie prac nad projektem uchwały już po złożeniu projektu w Urzędzie Miasta Łaskarzew.  

Projekt uchwały po uwzględnieniu proponowanych zmian zapisów:  

Projekt uchwały o inicjatywie lokalnej zostanie złożony do Burmistrz Miasta Łaskarzew i Rady Miasta Łaskarzew. 
2. Uzyskano wstępną deklarację organizacji pozarządowych działających w Łaskarzewie w sprawie złożenia do Burmistrz Miasta Łaskarzew w terminie do dnia 30 września 2022 r. wniosku o utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mieście Łaskarzew 

Treść wniosku dostępna Wniosek o utworzenie RDPP w Mieście Łaskarzew

a) Chętne do złożenia wniosku o utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego organizacje pozarządowe działające w Łaskarzewie proszone są o przesłanie skanów lub dostarczenie w papierze kopii wypisu z KRS lub innego rejestru z danymi rejestrowymi potrzebnymi do wypełnienia wniosku. w terminie do dnia 20 września 2022 r. Kontakt w sprawie: stowarzyszeniecia@gmail.com; tel. 602716492
Wydłużamy termin do dnia 30 września 2022 r. na przyjmowanie oficjalnych deklaracji od organizacji pozarządowych działających w Mieście Łaskarzew do złożenia wniosku o utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do deklaracji potrzebujemy skanów lub dostarczenie w papierze kopii wypisu z KRS lub innego rejestru z danymi rejestrowymi potrzebnymi do wypełnienia wniosku. Kontakt w sprawie: stowarzyszeniecia@gmail.com; tel. 602716492

Na dzień 20 września 2022 r. oficjalną deklarację złożyły 3 organizacje pozarządowe na min. 5 potrzebnych do złożenia wniosku o utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łaskarzewie.
1. Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne
2. Fundacja Lokalny Reset
3. Łaskarzewski Klub Sportowy Promnik
b) Od 30 września 2022 r. do 7 października 2022 r. przygotowany i wydrukowany wniosek dostępny będzie do podpisu przez osoby upoważnione z organizacji w Stowarzyszeniu CIA ul. Alejowa 13 w Łaskarzewie (II piętro budynek OSP Łaskarzew nad DPT Bajka) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. Kontakt w sprawie: stowarzyszeniecia@gmail.com; tel. 602716492
c) złożenie wniosku w sprawie utworzenia RDPP do 7 października 2022 r.  

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content