Doradcy Lokalni – Polskie Inicjatywy Poradnicze

Zespół doradców lokalnych działających przy Stowarzyszeniu Centrum Integracyjno Animacyjne i jednocześnie aktywnych członków stowarzyszenia świadczy doradztwo i poradnictwo w ramach Polskich Inicjatyw Poradniczych. Więcej o przedsięwzięciu Polskich Inicjatyw Poradniczych dostępna jest TUTAJ.

Doradcy Lokalni prowadzą doradztwo dla lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w Ośrodku Wsparcia Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych z wykorzystaniem infrastruktury i ze wsparciem Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego.

Członkowie zespołu doradców lokalnych to:

1. Henryk Dąbrowski – doradztwo min. z zakresu prowadzenia organizacji pozarządowej, itp.

2. Monika Marciniak – doradztwo z zakresu księgowości i rachunkowości w organizacji pozarządowej, roczne sprawozdania finansowe, itp. 

3. Patryk Błachnio – nowe technologie w organizacji pozarządowej, wykorzystanie Internetu w działalności społecznej, itp. https://patrykblachnio.pl/

4. Stanisław Świerczyński – nowe technologie w organizacji pozarządowej, wykorzystanie Internetu w działalności społecznej, itp.

5. Marek Kusak – doradztwo i pomoc w pisaniu wniosków o dofinansowanie, pozyskiwanie funduszy, prowadzenie organizacji pozarządowej, itp.

6. Inni doradcy zewnętrzni prowadzący spotkania, szkolenia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i aktywnych społecznie mieszkańców Łaskarzewa i powiatu garwolińskiego.

Głównym celem jest zapewnienie dostępności i przeprowadzenie przez doradców lokalnych łącznie min. 80 godzin doradztwa z tematów doradztwa w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania, tj. prowadzenia organizacji pozarządowej, realizacja zadań publicznych, prowadzenie księgowości w organizacji, pozyskiwanie funduszy dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, dostępne rozwiązania IT dla działalności społecznej, strona internetowa w organizacji pozarządowej, itp.

Doradztwo jest świadczone stacjonarnie lub internetowo. Osobiście możemy się spotkać w siedzibie Stowarzyszenia CIA w lokalu przy ul. Alejowej 13 w Łaskarzewie (II piętro budynek OSP Łaskarzew nad DPT Bajka) w umówionych indywidualnie godzinach. Spotkania internetowe będą możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu z wykorzystaniem Google Meet lub Jitsi.

Więcej informacji niebawem ale już teraz zapraszamy do kontaktu:

Marek Kusak, tel. 602716492, mejl: stowarzyszeniecia@gmail.com

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content