Bank Inicjatyw Lokalnych Miasta Łaskarzew 2008 r.

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne uzyskało dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2008 – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 25000 zł na realizację projektu „Bank Inicjatyw Lokalnych Miasta Łaskarzew” w okresie od 01.07.2008r. do 31.12.2008r.
Realizację projektu wspierali:
1. Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki
2. Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego
3. Urząd Miasta Łaskarzew
4. Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie
5. Avon Operations Polska Sp. z o.o.
6. ICI Pilawa
W ramach projektu zrealizowane zostały działania na rzecz integracji społecznej młodzieży (Działanie nr 2.4 FIO 2008).
Działanie realizowano w ramach utworzonego Banku Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Łaskarzewie przy ul. Duży Rynek 31 w pomieszczeniach udostępnionych od strony podwórka przez Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie. Zakres działalności Banku Inicjatyw Lokalnych Miasta Łaskarzew obejmowała:
1. Kurs języka angielskiego w dwóch maksymalnie 15 osobowych grupach (uczestnicy to uczniowie I i III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Łaskarzewie). Zajęcia odbywały się w każdą sobotę począwszy od dnia 30.08.2008r. przez kolejnych 16 sobót w łącznym wymiarze 80 godzin.
2. Kurs przygotowujący do zdania egzaminu na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL dla jednej maksymalnie 15 osobowej grupy ( uczestnicy kursu to osoby uczące się zaocznie lub wieczorowo). Zajęcia odbywały się w poniedziałki i czwartki od dnia 1 i 3 .09.2008r. przez kolejne 16 tygodni w łącznym wymiarze 80 godzin.
3. Kurs Pozyskiwanie funduszy przez organizacje pozarządowe na działalność statutową dla maksymalnie 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych deklarujących podjęcie starań o ich pozyskanie. Zajęcia teoretyczne prowadzone były w każdą środę począwszy od 03.09.2008r. przez kolejnych 16 tygodni natomiast zajęcia praktyczne w każdą niedzielę od 07.09.2008r. przez kolejnych 16 tygodni w łącznym wymiarze 80 godzin.
4. Kurs Giełda Papierów Wartościowych i rynek kapitałowy dla maksymalnie 15 uczestników członków Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjne i zainteresowanych. Zajęcia odbywały się w każdą niedzielę począwszy od 07.09.2008r. przez 16 tygodni w łącznym wymiarze 40 godzin.
5. Przeprowadzone zostały przez Wolontariusza korepetycje z historii i wiedzy o społeczeństwie dla maksymalnie 15 chętnych ( uczestnicy korepetycji to uczniowie szkół gimnazjalnych). Korepetycje były prowadzone w każdą sobotę począwszy od 06.09.2008r. przez kolejne 16 sobót. Oraz w miesiącu grudniu 2008r. także w każdy poniedziałek i piątek co daje łącznie wymiar 40 godzin pracy wolontariackiej.
6. Zorganizowane zostały otwarte spotkania lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
7. Bank Inicjatyw lokalnych pełnił również funkcję:
– ośrodka spotkań lokalnych organizacji pozarządowych i innych grup nieformalnych z młodzieżą.
– usługową -świadczenie i realizacja usług w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Powszechne korzystanie z usług teleinformatycznych, tj. Internet, udostępnianie sprzętu komputerowego, e-learning, itp.
– informacyjną udostępnianie bieżących informacji społeczno-gospodarczych niezbędnych w celu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content